Bebek İsimleri 2024: Kız ve Erkek Bebeklere Verebileceğiniz Unisex Bebek İsim Önerileri

Anne ve babalığa adım atacak çiftlerin düşündüğü konulardan birisi de isimler. Cinsiyetine göre kız veya erkek isimleri vermeyi tercih eden çiftlerin dışında unisex isimleri seçenek olarak gören anne ve baba adayları da var. Cinsiyeti belli olmayan bebeklerine unisex isim vermeyi düşünen ebeveynler anlamları konusunda da özen gösteriyor. Son dönemlerde kız ve erkek bebekler için duyulmamış, değişik, modern unisex isimler ailelerin araştırma konusu arasında yer alıyor.

Kız Bebek İsimleri ve Anlamları 2024

 

Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları 2024

 

Unisex İsimler Sözlüğü ve Anlamları 2024

Unisex isimler yeni doğan hem kız hem de erkek bebeklere verilebilir. Son dönemde popüler hale gelen unisex isimler pek çok anne baba adayları tarafından tercih ediliyor.

A ile Başlayan Unisex İsimler ve Anlamları

Ada : Dört tarafı sularla çevrili kara parçası.

Adalet : Haklılık, doğruluk.

Affan : İradesi ile kötü şeylerden uzak duran.

Ahsen : Daha güzel, çok güzel, en güzel

Akay : Parıltılı ay

Akçıl : Solgun, beyazımsı.

Akgüngör : Aydınlık günler gör.

Akın : Saldırı.

Aksel : Taşkın suları.

Alaska : Büyük ülke

Alkım : Yağmur sonu gökte beliren renkli görüntü, gökkuşağı.

Almeda : Arnavutça doğa anlamında.

Altan : Kırmızı şafak

Altınay : Altından yapılmış ay.

Altınsoy : Çok değerli soy, altın gibi soy.

Altun : Değerli bir maden.

Alya : Yüksek yer, gök, sema.

Aren : Kum tanesi, bir tür ağaç cinsi

Arın : Temiz, saf

Arınç : Erinç, huzur, barış.

Armağan : Hediye.

Arşin : Yeşillik, bereket.

Arya : Opera eserinde, solistlerden birinin orkestra eşliğinde söylediği şarkı.

Aşkın : Çok, fazla, üstün, üzüm bağ ve asmalarında yeni göğeren dallar, dalların ucundaki yapraksız, meyvesi

Ayber : Ay meyvesi.

Aycan : Çok canlı

Aydın : Aylı gece, aydınlık, ışıklı, parlak

Aydin : Aydınlık, parlak, ışıklı

Aydinç : Dinç Ay, Ay gibi güzel ve dinç

Aygun : Gösterişli, gül ve ay kadar güzel

Aygün : Ay gibi parlak ve ışıklı güzel gün

Aysal : Ay gibi, aya benzeyen.

Aysan : Ay gibi güzel ad.

Aysen : Sen Ay gibisin

Aysu : Ay ve su gibi güzel

Aysuna : Ay ve suna gibi kimse

Ayşan : Ay gibi parlak şan, şanı, ay gibi olan, Ay şanlı

Aytan : Ay gibi güzel, tan gibi aydınlık

Ayyıldız : atılgan ve enerjik.

Ayyüce : Ay gibi yüce ve ulu

Ayzer : Altın renginde ay

 

 

 

B ile Başlayan Unisex İsimler ve Anlamları

Bağlam : Demet, deste

Bahtiyar : Mutlu, mesut, talihli.

Barçın : Bir tür ipekli kumaş

Barış : Savaşsızlık hali, uyumlu olma

Barkan : Çöllerde, rüzgârın esme yönüne, dikey doğrultuda oluşan ay şeklindeki küçük kumsal külle

Barkın : Gezgin, Seyyah, Sürekli gezip dolaşan

Başak : Buğday, arpa gibi ürünlerin tanelerini taşıyan başları, koçanları

Başar : Gereken biçimde bitir, yapacağın işte başarıya ulaş

Başaran : Başarılı olan kişi

Batı : Güneşin battığı yön

Bedel : Değer, kıymet

Berca : DOĞRU ve güzel olan.

Berem : Asma ve kabak çardağı.

Berka : Kuzey Afrika’da bulunan eski bir şehir.

Berke : Sopa, değnek

Berna : Doğru sözlü, hayır işleyen kimse

Berra : DOĞRU sözlü kişi

Beyhan : Hükümdarların üstünü, seçkin, han

Bilen : Bilgili, görgülü, anlayışlı

Bilge : Bilgin, bilgili

Bilgehan : Bilgili ve hükümdar kişi.

Bilgi : Bilinen

Bilgin : Bilgi sahibi. Alim

Biray : Ay gibi eşsiz

Birdal : Tek dal, tek çocuk

Bukre : Erken, sabaha karşı.

Bulut : Su buharlarının yoğunlaşması ile oluşan ve gökyüzünde farklı yükseklikte bulunan hava kütlesi

Büke : Akıllı, bilgili

Bükre : Sabah.

Bürge : Hareketli kimse.

 

 

 

C ve Ç ile Hem Kız Hem Erkek Bebeklere Verilen İsimler ve Anlamları

Can : Ruh, gönül

Canay : Ay gibi güzel kimse

Candan : İçten

Candeğer : Uğruna can verilecek kişi

Canel : İçten ve candan uzatılan el

Cankat : cana can kat katmaktan buyruk, ailemize can katasın

Cankut : Kutlu kimse, uğurlu can

Cansel : Özü taşkın olan kimse, çok açık sözlü insan

Cansen : yaşam sensin, can sensin

Cansu : Yaşam veren su

Cansun : Yaşam sun, canlılık ver

Cemre : Mevsimlerin habercisi

Cemşit : Şarabı keşfeden Fars Hükümdarı.

Ceyhan : Güney bölgemizde bir ırmak adı

Cihan : Dünya, alem, kâinat, yeryüzü

Cinan : Yedi göğün üstündeki sekiz cennet

Coşku : Olağanüstü bir biçimde kendini gösteren duygu yükselmesi, heyecan

Coşkunay : Kabına sığmayan ve Ay gibi güzel olan

Çaba : Bir işte iyi bir sonuca ulaşmak için harcanan güç

Çağla : Badem, erik gibi çekirdekli yemişlerin yenilebilen hamı.

Çağ : Başı ve sonu belli olan ve bir özellik taşıyan zaman

Çağıl : Çağ ile ilgili, çakıl

Çağın : Çağda olan, çağa uyan, çağa uygun, çağın olan

Çağla : Saf, halis

Çağlar : Çağıl çağıl akar, çağıldar, çağlayarak akar

Çağlasın : Çağıldayarak aksın

Çağlayan : Bir akarsuyun yükseklerden köpürerek düştüğü yer, çavlan

Çağrı : Birini bir yere çağırma işi, çağırma, yırtıcı bir kuş

Çavlan : Büyük, çağlayan.

Çile : Zevk ve sefadan el çekerek kuytu bir yerde yapılan günlük ibadet, eziyet, sıkıntı.

Çinel : Dürüst, namuslu

 

 

D Harfi ile Başlayan Unisex İsimler

Değer : Bedel, uygun, layık

Delfin : Suda yaşayan, yunus

Dema : Soluk, nefes.

Deniz : Derya, büyük tuzlu su birikintisi

Denizhan : Denizler hakanı

Deren : Derleyen, tırmık

Derin : Sığ olmayan, içli

Deva : İlaç, çare, tedbir

Devrim : İhtilal, bir şeyin yerine yenisini getirmek

Dicle : Bir ırmak

Dikmen : Koni biçiminde sivri tepe, dağların en yüksek yeri, doruk, dik, Yerdeki orman, yayla, dikilerek

Dilek : İstenilen şey, dilenen şey, istek

Diler : Dileyen kimse, isteyen kimse

Dilmen : Dil bilen kimse, dilci

Diren : Karşı koy, dayan, harmanda sapları yaymaya yarayan, uzun çatallı, ağaçtan yapılmış bir tarım aracı

Dirim : Yaşam

Diyar : Memleket.

Doğa : Tabiat

Doğaç: Önceden düşünülüp hazırlanmadan ortaya çıkan düşünce.

Doğanay : Ayın ilk günlerinde Ay, yeni Ay (ayın ilk günleri doğan çocuklara verilir

Doğangün : Doğmakta olan, doğan güneş

Doğu : Bir yön

Doğuş: Dövüş, doğmak işi. :

Dora : Dağın zirvesi.

Doruk : Zirve, dağların en yüksek noktası

Duha : Kur’an-ı Kerim’de . surenin ismi, kuşluk vakti.

Durgun : Sakin, hareketi az

Duru : Saf, temiz, DOĞRU

Durusel : Bulanık olmayan sel, berrak sel

Durusu : Bulanık olmayan su, katıksız su, saf su, berrak su, pırıl pırıl

Duygu : İçte uyanan duyuş, iyi ve güzel şeylere karşı duyumsama Yeteneği, anıda kalan duyuş, töre,

Duygun : Duygulanabilen, içli, duyarlı, duygulu

Duysal : İçli, duyarlı, çabuk duygulanabilen, duygulu, duygu ile ilgili, Duyusal

Dünya : Yeryüzü

 

E ve F Harfleri ile Başlayan Unisex İsimler ve Anlamları

Ebrar : Hayır sahipleri, iyiler, özü sözü doğru olanlar

Ece : (öz Türkçe eçü) ulu, ana, ileri gelen, başkan kraliçe, XIV Yüzyılda yaşamış bir türk ağa

Ecer : Güzel, yeni acar

Ecmel : Çok güzel, en güzel, en yakışıklı.

Ecrin : Allah’ın armağanı.

Ediz : Değerli yüksek

Efil : Rüzgar, dalgalanma.

Ege : Sahip, bir denizimiz

Ehad : Tek olan, ilk.

Ekin : Ürün, ekili ürün

Eklem : Vücut bölümü.

Elçin : Deste, tutam

Eldem : Sevimli kimse, sıcak kanlı kimse, cana yakın kimse

Elgin : Evinden ocağından uzak düşmüş kimse, gurbete çıkmış kimse, Gurbetçi, elsever

Elhan : Ezgi, melodi.

Elibol : Cömert.

Elvan : Renk renk, çok renkli

Elvida : Ayrılıkta kullanılan hitap şekli.

Elvin : Cennet çiçeği, sıcak

Emek : Bir işin yapılmasında harcanan kafa ya da beden gücü, uzun ve özenli çalışma, çaba

Emina : Kolera ve tifo.

Ender : Nadir, az bulunan

Engin : Açık deniz

Enginsu : Ucu bucağı görünmeyen su, açık deniz

Enmutlu : Herkesten mutlu olan

Enza : Kılsız, tüysüz.

Enzel : Kur’an-ı Kerim’in gökten indirilmesi.

Erçin : Erken doğan, En erken davranan

Erdem : Meziyet, iyilik doğruluk

Erden : Çok değerli, el değmemiş

Erdenay : El değmemiş Ay, erken doğan ay

Erem : Ulaşmak, kavuşmak için çaba gösteren

Eren : Ermiş, akıllı, dost kişi

Erenay : Ermiş olan Ay gibi nurlu

Ergi : İyi, güzel istenilen bir şeye erme durumu, erişme, ulaşma

Ergin : Olgun

Erginay : Yetişmiş, olgunlaşmış, ve Ay gibi olmuş, olgunlaşmış, olmuş Ay

Ergül : Erken açan gül, gül gibi kimse

Ergülen : Gülen er, mutlu kimse

Erim : Sevgi, mutlu haber

Erin : Erginleşmiş kimse.

Erinç : Mutluluk içinde yaşama, dirlik

Eriş : (“erişmek”ten buyruk) ulaş, yetiş

Eriz : Yiğidiz, erkeğiz, er izi, er yolu

Ersin : Erkeksin anlamında

Erva : Genç, cesur ve yiğit.

Esen : Hiçbir sakatlığı olmayan, sağlık ve mutluluk içinde olan sağlıklı

Eser : Yel, sert esen yel: esme işini yapar, esinti olur yel olur

Esin : Tatlı tatlı esen sabah yeli, içe doğan güzel şey

Esmen : Esen yel gibi kimse

Esmer : Siyah, kara.

Evin : Buğday tanesinin içi, özü, çok taneli başak, tohum, burçak Başağı, ürün

Evren: Felek, zaman, kainat, dünya, büyük yılan, ejderha. 

Evrim : Aşamalarla kendini gösteren ilerleme, değişim

Evvel : İlk başlangıç, ilkin.

Eylem : Belli bir erekle ve yöntemle yapılan iş, etkili davranış

Eylül : Hüzünlü

Ezel : Başlangıcı olmayan

Ezgi : Kulağa hoş gelen ve belli bir kurala göre oluşturulan Sesler dizisi, melodi

Ezgü : Hiçbir kötü yanı bulunmayan, iyi

Ezhan : Akıl, fikir, zekâ, hafıza

Ezrak : Mavi gözlü kimse.

Felek : Gökyüzü. Dünya, âlem.

Ferda : Yarın, gelecek zaman

Ferhan : Şen, sevinçli, memnun, mesut

Ferma : Emreden, buyuran, amir

Fersoy : Güçlü, saygın bir soyu olan, eşsiz.

Ferzane : Bilgin, seçkin.

Feyha : Engin, büyük.

Feyzan : Bolluk, bereket.

Fikret : Akıl, idrak, murat, düşünce, maksat

Füruzan : Parlak, parlayıcı

 

G ile Başlayan Ortak Unisex İsimler

Gediz : Su birikintisi, gölcük

Gokce : Gökle ilgili göğe ait semavi, mavi, mavimsi, güzel hoş güzelce, latif, gösterişli.

Goksel : Semavi, gökçül karşılığı olarak kullanılan uydurma kelam.

Goksu : Gökten inen su.

Gorkem : İhtişam, gösteriş.

Göğem : Göğermiş ekin, yapraklanmış, ekin: yeşile bakan mor: Bir tür yaban mersini

Gökay : Gökteki ay gibi parlak

Gökben : Mavi renkli benek

Gökçay : Kuzey Kafkasya’da az tatlı su gölü.

Gökçe : Gösterişli, yiğit

Gökçen : Güzel, sevimli, mavi gözlü ve sarışın

Gökçin : Külrengi, kır, kurşuni

Gökderin : Derin gökyüzü.

Gökmen : Yiğit, mavi gözlü

Gökmen: Mavi gözlü ve sarışın kimse.

Gökra : Gökyüzündeki muhteşem güzellik.

Göksel : Semavi, uydurma kelam

Göksenin : Her zaman yükselmeyi, ilerlemeyi amaçla anlamında kullanılan bir ad.

Göksun : Yüksel

Gökşen : Mavi gözlü ve şen kimse

Gökşin : Yağmurdan sonra gökyüzünde görülen yedi renkli kuşak, Gökkuşağı, alkım

Gönenç : Varlık, bolluk, mutluluk, sevinç

Görkem : Etkili, göz alıcı, gösteriş

Göze : Bir akarsuyun çıkış yeri, kaynağı, kaynak, pınar

Gözlem : Müşade.

Gufran : Günahların affı.

Güney : Dört ana yönden biri. Kuzey kutbunun karşıtı olan

Gunsel : Araştırmacı, kaşif ruhlu, çok fazla düşünen, irdeleyen , savaşçı , zihin gücü ve kültür zenginliği

Gupse : Gönülden, candan, sevecen.

Gurbet: Doğup yaşanılmış yerden uzakta olan yer.

Gün : saatlik zaman dilimi

Günay : Gün gibi aydınlık kişi

Güner : Güneşin doğma zamanı

Güneş : Güneş

Güney : Bir yön

Güngör : Mutlu yaşa, çok yaşa

Güniz : Günün izi

Gürcan : Sevilen, çok canlı, sevecen

Gürel : Güçlü el

Gürsu : Hızlı akan, temiz su.

Güven : İnan!

 

H ile Başlayan Ortak Unisex İsimler

Hazar : Sabit meskeni olanların oturdukları memleket

Hazer : Deniz, büyük su

Hepgüler : Her zaman güler

Hidayet : Hak yoluna doğru girme

Hisar : Etrafını sarma.

Huda : Doğru yol gösteren, hidayet eden

Huzur : Gönül rahatlığı.

Hüdelfa : Allahın aziz kıldığı insan

Hüner : Yetenek, beceri

Hürcan : Özgür, bağımsız kimse.

Hürriyet : Özgürlük

 

 

 

I ve İ Harfi ile Başlayan Bebek İsimleri ve Anlamları

Ikra : Saygı gösterme, bir şeyi armağan etme

Ilgaz : Atın dörtnala koşması

Ilgın : Hafif esinti

Ilgıt : Hafif esinti

Ilgin : Kumlu topraklarda yetişen ve çit bitkisi olarak kullanılan ağaççık

Ilsu : Ülkenin bereketi, bolluğu .

Imren : Görülen bir şeyi elde etmek

Iren : özgür, hür.

Irmak : Akarsuların en büyüğü

Işık : Aydınlık

Işıl : Parlak, canlı, parlayan

Işılar : Parlaklık verir, pırıl pırıl eder, ışıldar, ışık yayar, parlar şavkır

Işıltan : Şafak ışığı

Işıltı : Parlama, aydınlık

Işın : Işık demeti

Işınay : Aydınlık saçan ay

Işınsal : Işınlarla ilgili

Işkın : Ağaçta yeni sürmüş dal, ince ve taze kal

Izem : ulu, büyük, yüce

Izra : Aşırı övme.

İkbal: Baht talih, birine doğru dönme, saadetli, bahtlı, işlerin yolunda gitmesi.

İklil : Taç esfer.

İlber : Devlet memuru, idareci.

İlgin : Garip, yabancı, gurbette yaşayan

İlgün : Bütün ülke, bütün halk, herkes el gün

İlhan : Bir ülkenin egemen hanı

İlkay : Yeni ay, ayın ilk hali

İlke : (ilk çocuk için) kendisinden vazgeçilmeyecek ana düşünce, Uyulması gereken davranış kuralı

İlkgün : (ilk çocuk için) birinci gün

İlkin : Öncelikle, ilkle ilgili, ilk olan

İlkiz : (ilk çocuk için) birinci iz

İlköz : (ilk çocuk için) özden doğmuş ilk kişi, birinci

İlkutlu : Uğurlu il, kutsal ülke, kutlu ülke

İlmen : Cam gibi parlak ve düz yüz.

İlter : Yurdu koruyan, yurdu savunan, yurtsever

İmer : Varlıklı, zengin.

İmge : Düş, görüntü, tasarım

İmren : (“imrenmek”ten buyruk) beğenilen bir şeyin benzerini edinme İsteği, imrenme

İrem : Cennet bahçesi, ok veya kurşun atılan nişan tahtası

İrza : Gönlünü etme

İstanbul : Marmara bölgesinde bulunan, Türkiye’nin en kalabalık şehri.

İstiklal : Bağımsızlık, özgürlük

İzan : Akıl, fikir, düşünme yeteneği.

İzem : Yücelik, ululuk.

İzgi : İyi, güzel, akıllı, adaletli

 

 

 

K ve L Harfi ile Başlayan Unisex İsimler

Kadem : Uğur, ayak, adım

Kamer : Ay, sadık hizmetkar

Kamuran : Dileğine, kavuşmuş olan

Kanat : Kuşların ve uçucu böceklerin uçmalarını sağlayan organları

Karaca : Geyik türünden, boynuzları küçük ve çatallı bir av hayvanı, Dağkeçisi, yaban keçisi

Kayan : (“kaymaktan” kayma işini yapan, akar gibi yer değiştiren, kayıcı,

Kaynak : Bir suyun çıktığı yer, pınar

Kayra : İyilik

Kebir : Büyük, ulu.

Keyhan : Dünya

Kıvanç : Sevinç, hoşlanma

Kıvılcım : Yanmakta olan bir şeyden çevreye sıçrayan ateş parçası

Kurtuluş : Tehlikeli ve kötü bir durumdan kurtulma

Kutay : Uğurlu ay, uğur getiren kişi

Kutgün : Kutsal gün, kutlu günde doğmuş

Kutlay : Uğurlu Ay, kutlu Ay

Kutlu : Kutlanmış, mutlu, uğurlu

Kutluk : Uğurlu olan, iyilik getiren.

Kutsal : Mübarek, kutlulukla ilgili

Kutsalan : Uğur getiren, uğur salan

Kutsalar : Uğur getiren kimse, uğur getirir, kut gönderir

Kutsan : Uğurlu ad, kutlu ad

Kuzey : Bir yön

Laçin : Bir cins şahin, sarp, yalçın, şiddetli

Lanazir : Eşsiz, benzersiz

Lema : Pırıltı

Likya : Işık ülkesi, antik medeniyet.

Limar : Kabenin üzerindeki sarı yazılar

Lori : Kürtçede ninni demek

 

 

 

M ve N ile Başlayan Unisex Adlar

Maral : Ceylan

Masum : Suçsuz, saf temiz.

Mayla : Köşe kapmaca oyununda kapılan köşe

Medar : Dayanak, dönence

Mekselina : uyurlardan birinin ismi.

Meksilina : Dakyanus isimli padişah zamanında, Allah’a inanan gençten biri.

Mengü : Sonsuza değin yaşayacak olan, ölümsüz, bengi

Mercan : bir tür balık adı

Merhamet : bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan dolayı duyulan üzüntü, acıma

Meriç : Bir akarsu ismi

Merih : Ateş rengi

Mihran : Nehir.

Milad : Doğum günü

Miraa : Nişan, nişan alma, hedef, amaç, gaye, niyet, bakmak,

Miraç : Göğe çıkan. Hz. Muhammed (s.a.s)’in göğe çıktığı gece ki, Recep ayının ‘sine rastlayan kandil gecesidir.

Mirel : Demir gibi güçlü.

Mirhan : Kadın hükümdar

Mirsat : Cennetin kapısında bekleyen meleğin adı.

Monalya : Denizin altındaki en büyük inci.

Moray : Mor renkte Ay

Mukadderat : Karşılaşılması kaçınılmaz hale gelmiş olanlar.

Muştu : Sevindirici haber, iyi haber

Mutlu : Mesut, mutluluğa ulaşmış

Mutlugün : Sevindirici gün: mutluluk veren gün

Muzaffer : Zafer kazanan, çok başarılı

Müşerref: Şerefli, şereflendirilmiş, kendisine şeref verilmiş kimse. 

Nebil : Akıllı, anlayışlı, asilzade.

Nefes : Soluk. Canlılık

Nemutlu : (imrenilecek bir olgu dolayısıyla söylenen ne mutlu sözünden) Ne kadar mutlu çok mutlu

Neval : talih, kısmet, bağış, bahşiş

Nida : Bağırma, seslenme

Nihale : Yeni yetişmiş, düzgün, fidan.

Nur : Aydınlık, parıltı, ışık

Nurdoğan : Nurlu, parlak bir biçimde doğan

Nurhan : Işık saçan hükümdar

Nurkut : Aydınlık sal, ışık ver

Nursal : Aydınlık Sal, ışık ver

Nusret : Yardım, zafer, muzaffer

 

 

 

O-Ö Harfleriyle Başlayan Kız-Erkek Bebek İsimleri

Odil : O tatlı dil

Oflaz : Güzel, iyi, sevilen

Okay : Baht, talih, şans

Okyanus : Ana karaları birbirinden ayıran büyük deniz.

Olcay : Şanslı, şans

Olçum : Eli işe yatkın, becerikli, usta, yetenek

Olgaç : Olgun, yetişkin

Olgun : Yetişmiş, bilgili

Oluş : Olma işi, olma biçimi var oluş

Omay : Beğenilen, sevilen

Omca : Bağ kütüğü

Onat : Özenli, düzgün

Onay : Uygun bulunmuş

Ongu : Onmuş olma durumu, sağlık, mutluluk

Ongun : Eksiksiz, tam, verimli, bol

Onur : Özsaygı, şeref

Onuray : Onurlu ve Ay gibi güzel

Opal : Değerli bir taş.

Oray : Kale burcu ve Ay

Orgül : Kent gülü, kale burcundaki gül

Ortanca : Yaş bakımından büyükle küçük çocuk arasında bulunan

Oskay : Sevinçli, neşeli

Oya : İğne, firkete, tığ, ya da mekikle yapılan, iprişimden önce dantel oya gibi güzel olan

Oylum : Derinlik, bir cismin uzayda doldurduğu boşluk, kıvrım, bukle

Oylum: Vadi, çukur, oyuk. Bir cismin uzayda kapladığı boşluk.

Oytun : Beğenilen güzel yer / Kutsal

Oyum : Oymak işi

Ödül : İyi bir işe, bir başarıya karşılık olarak verilen armağan

Öğünç : Övünülecek şey, kıvanç, övünç

Öğüş : Torun: çok: övme biçimi, övüş

Öğüt : Birine, yapması ya da yapmaması gereken şeyler üzerine söylenen söz

Öke : Olağanüstü yetenekleri olan kimse, dahi

Ömur : Yaşam süresi

Ömür : Hayat müddeti, yaşama süresi.

Öngay : Jüpiter gezegeni

Övgü : Övmek için söylenen güzel söz, övme

Övgün : Övülen kimse

Övül : Başkasınca beğenil ve iyiliklerin söylensin

Övün : Kendi kendini öv, kendini yücelt

Övünç : Bir niteliği nedeniyle övünme işi, sevinme, sevinç, kıvanç

Özal : Özü kırmızı, özü al renkte, gerçek al,

Özarı : Özü temiz özü arı

Özay : Özlü, özü ay gibi aydınlık olan

Özbek : Güçlü, cesur

Özben : Soyluluk ve asalette öz.

Özbilen : Herşeyin özünü bilen, az ama öz bilen

Özbilge : Özce bilge kişi, özü bilge

Özbilir : Her şeyin özünü bilir

Özcan : Candan, içten

Özdal : Dal gibi kimse, özü değerli

Özden : Soyu temiz olan

Özdener : İçtenlikli davranan, kimse: soyca temiz yiğit

Özen : Dikkat, heves, itina

Özenç : Bir şeyi elden geldiğince iyi yapmaya çalışma işi, özenme işi, özen

Özer : Yiğit, doğru kimse

Özge : Başka, ayrı: başka bir yaradılış ve huyda olan: iyi, güzel: Cana yakın, sıcakkanlı

Özgen : Yapıp ettiklerinden hiç kimseye karşı sorumlu olmayan, özgür

Özgü : Belli bir şeyde ya da kimsede bulunan, başkasında olmayan

Özgül : özü gül kimse: özellikle bir türle ilgili olan, o türe özgü olan

Özgün : Orijinal, diğerlerine benzemeyen

Özgünay : Hiç kimseye benzemeyen ve Ay gibi kimse

Özgür : Kendi kendine hareket etme, davranma, karar verme gücü olan

Özlem : Bir kimseyi ya da sevilen bir şeyi görme isteği, göreceği gelme

Özlen : Kendini özlet, özlenilecek biri ol: kaynak: küçük dere: ağaç kökü

Özler : Göreceği gelir, hasret çeker

Özmen : Özü iyi, sağlam kişilikli

Özsel : Özü sel gibi olan, kimse: içle ilgili, içsel

Özüm : Kardeş gibi sevilen

 

 

 

P- R Harfi ile Başlayan Erkek ve Kız Çocuk Adları ve Anlamları

Parla : Işık saç, ışılda, ün kazan

Parlar : Işıldar, ışık saçan

Payidar : Saygın, rütbeli, sağlam, sürekli.

Pekşen : Çok neşeli, çok sevinçli

Pelit : Çınar, meşe ve bunun gibi ağaçların meyvesi

Pera : Karşı taraf, öteki taraf, peri

Perva : Korku, çekingenlik, ilgi, bağ

Rahmet : Birinin suçunu bağışlama, merhamet etme

Raperin : Ayaklanmak, atılım.

Refhan : Varlık içinde yaşayan

Regaip : Beğenilen, ilgi gören.

Revan : Su gibi akıp giden, ruh, can

Reyyan : Suya kanmış, suya doymuş

Riva : Su kenarındaki yerleşim yeri

Royal : Kral himayesinde, krala ait, krala yakışır ,muazzam, çok büyük.

 

 

 

S ve Ş ile Başlayan Her İki Cinse de Uygun Çocuk İsimleri

Safir : Mavi renkli, değerli bir süs taşı, göktaşı.

Sağanak : Kısa süren şiddetli yağmur.

Salkan : Serin yellere açık yer

Saltan : Tek başına giden

Sanal : Ün kazan!: hayali, varsayılan

Sargın : İçten, yakın, cana yakın: kapalı hava

Satı: Uzun ömürlü olması için doğmadan önce ermişlere adanan çocuk. 

Sav : Söz, haber.

Saydam : Parlak, içinden ışığı geçiren, arkası görünen

Saye : Gölge, sahip çıkma, koruma.

Seber : Arkadaş, dost

Sebil : Su dağıtılan yer.

Seçen : İyiyi kötüden ayıran, seçme işini yapan kimse

Seçkin : Farklı, tercih edilmiş

Seçmen : Beğenen seçen: bir seçimde oy hakkı olan

Sedem : Çağ, dönem

Sel : Sürekli yağmurlardan ya da eriyen karlardan oluşarak önüne Gelen herşeyi alıp götüren taşkın su

Selamet : Her türlü korku, tasa ve tehlikeden uzak, güven içinde olma.

Selcan : Coşkun, taşkın

Selçuk : Güzel konuşan: tarihte bir devlet

Selek : Eliaçık, cömert

Selen : Ses, kulakla duyulan her ses: sel yatağı: varlık, bolluk: bilgi

Selışık : Işık seli, büyük aydınlık

Selma : İyi olma

Sena : Şimşek pırıltısı, övgü ile ilgili

Serçem : Uzun.

Serdem : çağ, dönem.

Seren : Orun: makam: gemi direği

Serin : Soğuğun hafif şekli

Servet : Zenginliği meydana getiren mülk.

Sevan : Sevilerek, hatırlayarak anmak.

Sevin : Sevinç duy, coş

Sevinç : İstenen ya da hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyulan coşku

Sevkan : Asil kan.

Seyhan : Adana’ da bir nehir

Seylan : Akıntı, akış, sel.

Seyran : Gezgin.

Sezal : Sezen, sezgili

Sezen : Duyan, hisseden, algılayan

Sezer : Duyar, hisseder, anlar

Sezgin : Sezme yeteneği olan kimse, sezici

Sıla : Uzak kaldıklarına kavuşma

Silya : Kirpikler.

Sonat : Bir çeşit müzik yapıtı

Sonay : Artık ondan sonrası olmayan Ay: (mecaz olarak) son çocuk

Songür : Sonu iyi gelen kimse, sonu gür

Sonuç : Bir olayın doğurduğu başka bir olay ya da durum: bir şeyin ucu (mecaz olarak) çocuk

Soydan : Soylu, iyi bir soydan gelen

Sönmez : Batmayan güneş gibi

Sözen : İyi ve güzel konuşan kimse

Su : Hayati içecek: kenar süsü

Suat : Mutlu, mutlulukla ilgili

Sunal : Sun ve al

Sunar : (saygı ile) veriri, gönderir, yollar

Süren : Devam eden, sürüp giden: yönetip yürüten: önüne katıp götüren

Süreyya: Ülker yıldızı. :

Şafak : Güneş doğmadan az önce ufukta beliren aydınlık

Şahabettin : Güzel dindar.

Şahkar : Baş eser, en güzel eser

Şanal : Adın her yanda duyulsun, ünün yaygınlaşsın, iyi ün sahibi ol

Şanlı : Ünü yaygın, ünlü, iyi ün sahibi

Şansal : Adını, şanını her yana duyur, şan ver

Şaylan : Çok övünen, gururlu, sevinçli

Şehri : Terbiyeli, şehirli, nazik anlamlarındadır. Bir başka anlamı ise aya ait, aylık’dır.

Şehriyar : Hükümdar

Şenel : Neşelen, şen duruma gel

Şener : Şen erkek

Şengül : Neşeli ve gül gibi kimse

Şengün : Neşeli gün: ve güneş gibi kimse

Şenol : Neşeli ol anlamında

Şensoy : Soyu şen kimse, şen soydan

Şeref : İzzet, seçkinlik

Şervin : Hayrı seven.

Şila : Doğuda böğürtlene verilen isim.

Şinto : Japonya’nın ulusal dini. Sözcük, şin (ruh) ve to (yol) sözcüklerinden oluşturulmuş olup “iyi ruhların anlamına gelmektedir.

 

 

 

T ile Başlayan Unisex İsimler 

Tamay : Ayın bütün durumu, dolunay

Tan : Şafak, alaca karanlık

Tanay : Şafaktaki ay

Tanaydın : Şafak aydınlığı

Tandoruk: Doruktan yükselen şafak

Tansel: Aydınlığa ait, sabahla ilgili

Tansu: Şafakta parlayan su

Tanyel : Şafak rüzgarı

Tardu: Armağan, hediye

Taşan : Yerinde durmayan, canlı

Tayf : Işığın prizmadan geçerek renklere ayrılması.

Tekmile : Kemale erdirme, bitirme.

Tezcan : Aceleci, işi hızlı yapan

Tezel : Çabuk elli

Tezer : Hızlı davranan yiğit

Tolga : Savaşçı başlığı

Toprak : Toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla çürümüş organik cisimler bütünü

Tuana : Cennet bahçesine düşen ilk yağmur damlası

Tuğyan : Coşma, taşma, isyan

Tulü : Doğma, doğuş.

Tuna : Bir nehir adı

Tunar : beyazlık, masumluk

Turgay : Tarla kuşu, serçe

Tutku : Bir şeye karşı duyulan aşırı istek eğilim

Tutya : Göze çekilen sürme

Tümay : Dolunay

Tümcan : Her şeyiyle can, bütünüyle can

Tüzün : Yumuşak huylu, sakin kimse, soylu, asil.

 

U-Ü Harfleri ile Başlayan Unisex Adlar

Ufuk : Yerle göğün birleştiği nokta

Uğraş : bir amaç için mücadele etmek

Uğur : İyilik, şans getiren

Uğuray : Uğurlu, kutlu ay

Uğurtan : Uğur getiren şafak vakti

Uhra : Başka, diğer

Ulun : Büyük, ulu, temrensiz ok, buğday-arpa kökü

Ulus : Millet

Ulusal : Ulusla ilgili, ulusun malı, ulusa değgin

Umar : Çare, çıkar yol.

Umman : Ulu, büyük, engin deniz, okyanus

Umut : Beklenti, ümit etme

Usul : Belli bir sonuca erişmek için, belli bir plana göre izlenen yol.

Utku : Zafer, başarı, mutlu son

Uygar : Çağdaş, ileri

Uygu : Uyum

Uysal : Yumuşak başlı, uyumlu

Uzay : Sonsuz boşluk

Ülcan : Ele avuca sığmaz, çok canlı

Ülfer : Büyük su, ırmak anlamındadır

Ülgen : Ulu, yüce, yüksek, sağlam: iyilik tanrısı

Ülger : Boğa burcunda yedi yıldızdan oluşan takım yıldız, Ülker

Ülkan : Büyük azametli.

Ülkem : Benimsenmiş ülke, yurt

Ülker : Boğa burcunda yedi yıldızdan biri

Ülkü : Ulaşılmaya çalışılan yüce dilek, amaç, erek

Ülküm : Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey.

Ümit : Umut etmek, istemek, dilemek

Ümran : Bolluk, bereket, mutluluk

Ünay : Ünlü ay, ün ve ay

Ünsal : Her yana adını duyurma

Ünver : Herkesçe tanınma, ünlü olma

Üstün : Benzerine oranla daha üst düzeyde olan.

 

 

 

V Harfleriyle Başlayan Unisex Çocuk İsimleri

 

Vaha : Çöllerin su bulunan kesimlerinde oluşan bitkili alan

Valay : Yükseklik, yücelik

Vargın : Ulaşan, isteğine kavuşan

Velit : Yeni doğmuş çocuk.

Visal : Ulaşma, kavuşma ile ilgili.

 

 

Y Harfleriyle Başlayan Unisex Bebek İsimleri

Yadigar : Anımsatan, hatırlatan kişi ya da şey

Yağan : Gökten dökülen

Yağış : Yağmur, kar, dolu gibi doğa olayı

Yağmur : Bir yağış şekli

Yalın : Gösterişsiz, sade, alev, ateş, taş, çıplak, örtüsüz

Yamaç : Dağın eğik yüzeyi, bayır

Yankı : Eko, sesin çarpıp gelmesi

Yaren : Sevgili, arkadaş

Yaşam : Hayat, doğumdan ölüme kadar geçen süre.

Yaşar : Uzun ömürlü olsun dileğiyle koyulan isim

Yaşın : Işık, parlaklık, şimşek, gizli

Yazgı : Alın yazısı, kader.

Yekta : Tek, eşsiz

Yemliha : Magra ehli olarak bilinen yedi uyurlardan biri

Yener : Zorlukların üstesinden gelen

Yeter : yeterli, kafi

Yurdakul : Yurduna karşı fekadar olan

Yurdaşen : Yurdu şenlendiren kimse.

Yurtseven : Ülkesini, yurdunu seven, yurt sevgisi olan

Yüce : Büyük, erişilmez, ulu

Yücel : Yükselme, ilerleme

Yücelen : Yüceleşen, yükselen

Yüksel : Özellikle manevi anlamda yücelme

Yükselen : Yükseklere çıkan, ilerleyen

 

Z Harfleriyle Başlayan Unisex Bebek İsimleri

 

Zafer: Amaca ulaşma, başarma, üstün gelme

Zarif: Güzel, şık, ince, kibar

Zeren: Anlayışlı, zeki, kavrayışlı

Zişan: Şanlı, canlı, bir tür lale

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x